Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych. Korzystając z doświadczenia procesowego, bronię interesów moich klientów w sprawach karnych, rodzinnych i cywilnych.

Wiem, że renomę kancelarii adwokackiej buduje zadowolony klient, dlatego nieustannie dbam o jakość świadczonych usług. Do każdej powierzonej nam sprawy podchodzę indywidualnie.

Z moimi mocodawcami pozostaję w stałym kontakcie, na bieżąco informując ich o przebiegu postępowania. Sprawy klientów, choć często stresujące lub trudne emocjonalnie, prowadzę w sposób zapewniający możliwie duży komfort psychiczny. Mój zawód wykonuję z zamiłowaniem, w poczuciu odpowiedzialności za dobro klienta i wynik sprawy, w której występuję.

Doświadczenie, zdobywane od lat w postępowaniach przed organami ścigania oraz na salach sądowych w całej Polsce, w połączeniu z bezwzględnym przestrzeganiem tajemnicy adwokackiej oraz zasad etyki zawodowej stanowi gwarancję rzetelności i dyskrecji.

Warunki współpracy

Honorarium za konsultację i pomoc prawną jest uzależnione od rodzaju sprawy, z uwzględnieniem niezbędnego czasu i nakładu pracy związanego z zakresem podjętych czynności.

Kancelaria oferuje następujące sposoby ustalania wynagrodzenia:

Z

Ryczałtowy

polegający na określeniu z góry kwoty wynagrodzenia za daną usługę

Z

Stawka Godzinowa

stosowana w przypadku gdy na wstępie nie jest możliwe określenie zakresu pomocy prawnej

Z

Ryczałt Miesięczny

stosowany wobec podmiotów gospodarczych współpracujących z Kancelarią w oparciu o stałą umowę zlecenia pomocy prawnej

Niezależnie od wskazanego wynagrodzenia, z Klientem możliwe jest uzgodnienie dodatkowego (np. procentowego) wynagrodzenia za pomyślny wynik sprawy.

Kancelaria udziela szczegółowych informacji w tym zakresie po konsultacji telefonicznej lub za pośrednictwem korespondencji mailowej.

Usługi:

Zajmuję się między innymi: opiniowaniem umów, sporządzaniem wypowiedzeń, porozumień, zwolnień grupowych, formułowaniem pozwów, dochodzeniami związanymi z egzekwowaniem odszkodowania.

Reprezentuję również swoich Klientów podczas postępowania sądowego.

Swoim Klientom oferuję profesjonalne doradztwo prawne oraz kompleksową pomoc przy sporządzaniu pism, wniosków, odwołań, skarg.

Zakres swoich działań dostosowuję do indywidualnych potrzeb swoich Klientów, jak również reprezentuję ich przed sądami.

Zakres moich działań obejmuje: obsługę prawną podmiotów gospodarczych, opiniowanie różnego rodzaju umów i projektów, uczestnictwo w negocjacjach, a także reprezentowanie Klientów przed sądami.

W szczególności świadczę pomoc prawną w zakresie następujących obszarów:

Prawo rodzinne

Sprawy rodzinne są jednymi z najtrudniejszych, z jakimi spotykam się w swojej pracy, ponieważ ich rozstrzygnięcie posiada niebagatelny wpływ na dalsze życie moich Klientów i ich rodzin. Jest to także dziedzina, w której szczególnie się specjalizuję i mam najbogatsze doświadczenie. Do spraw tych podchodzę z empatią i zaangażowaniem, oferując wsparcie i profesjonalne doradztwo. Dbam o to, aby moi Klienci byli informowani na bieżąco o przebiegu sytuacji, jak również zajmuję się kwestią wszelkich formalności.

Prawo cywilne

Prawo cywilne stanowi jedno z najbardziej złożonych zagadnień prawnych. Moja kancelaria zajmuje się kompleksowymi usługami prawnymi z zakresu prawa spadkowego, prawa rzeczowego oraz prawa zobowiązań. Pomagam w przygotowywaniu umów i ich formułowaniu, a także przy negocjacjach nietypowych kontraktów. Wszelkie treści tworzę w oparciu o indywidualną sytuację moich klientów i ich specyficznych potrzeb.

Prawo karne

Przy podejmowaniu spraw z zakresu prawa karnego, dbam o to, aby bronić praw i interesów moich Klientów. Jako adwokat reprezentuję osoby oskarżone lub pokrzywdzone w określonej sprawie, pośrednicząc na każdym etapie postępowania, począwszy od postępowania przygotowawczego, po postępowanie sądowe lub postępowanie karne wykonawcze.

Prawo pracy

Działalność mojej kancelarii obejmuje świadczenie kompleksowych usług z zakresu zbiorowego i indywidualnego prawa pracy. Mając na uwadze zróżnicowane potrzeby swoich Klientów, pomagam im zarówno we wszelkich sprawach o charakterze pozasądowym, jak i podczas czynności sądowych.

Prawo gospodarcze

Wśród moich Klientów znajdują się nie tylko osoby indywidualne, ale również przedsiębiorstwa i instytucje, dlatego prawo gospodarcze jest jednym z zagadnień, w których się specjalizuję.